Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

Tìm sẽ thấy...

Cập Nhật Hằng Tuần


 

Free counters!


 

Thông Tin > Tin Tức

Giới thiệu:

Tĩnh Tâm năm đức tin 2013
Lm. Phêrô Trần thế Tuyên soạn
 

 

Được mời giảng tĩnh tâm.
Thật là một ân phước.
Tâm tôi cần tĩnh trước.
Cầu nguyện xin ơn Trời.
 
Soạn bài giảng ích lợi
Mang thức ăn cho đời.
Cho tâm hồn vững mạnh
Cuộc đời sẽ thấy vui.
 
Năm nay năm đức tin
Xin THÊM VỮNG NIỀM TIN
Đề tài gồm vấn nạn:
Phải đối diện mỗi ngày.
 
Xin khiêm tốn trình bày.
Vấn nạn và giải đáp.
Kèm thêm vài bài hát
Mong bà con hưởng dùng!
 
Tập tĩnh tâm dài 120 trang.
Tuy nhiên chủ đề chính chỉ gồm 19 trang,
từ trang 4-23. Kính mời!


THÊM VỮNG NIỀM TIN

Trang Nhà | Liên Giáo Sĩ | Thông Tin | Phụng Vụ | Mục Vụ | Tác Phẩm | Suy Niệm | Đời Sống

Copyright ©2010. All rights reserved