Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

Tìm sẽ thấy...

Cập Nhật Hằng Tuần


Free counters! 

 

Suy Niệm > Sống Lời Chúa - Mục Lục

 

“CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?”
[CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG NĂM C (16/12/2012)]
[Xp 3,14-18; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
“Chúng tôi phải làm gì đây?” Câu hỏi thật dễ thương và đáng trân trọng của những người Do-thái đặt ra với ông Gio-an Tiền Hô. Ông đã trả lời họ một cách rất cụ thể và nêu lên lý do ẩn chứa đàng sau: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."                 
Chớ gì mỗi người chúng ta cũng biết đặt câu hỏi “chúng tôi phải làm gì đây?” và tìm ra câu trả lời trong lời đáp của Gio-an. Đó là dọn đường để đón rước Đức Giê-su là Đấng quyền thế hơn Gio-an và là Đấng đang đến với mỗi người chúng ta, để làm phép rửa cho chúng ta trong Thánh Thần và Lửa!

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
2.1 Bài đọc 1 (Xp 3,14-18): Vì ngươi Chúa sẽ nhẩy múa tưng bừng.
14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi. 15 Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. 16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem: "Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời." 17 Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng 18 như trong ngày lễ hội. Những kẻ tản lạc được hồi hương Ta đã cất khỏi ngươi tai họa khiến ngươi không còn phải ô nhục nữa.
2.2 Bài đọc 2 (Pl 4,4-7): Chúa đã gần đến.
4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.
2.3 Bài Tin Mừng (Lc 3,10-18): Chúng tôi phải làm gì?
10 Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" 11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" 13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." 14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình."
15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi." 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
3.1 Chân dung Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)    
3.1.1 Bài đọc 1 (Xp 3,14-18) là những lời ngôn sứ kêu mời dân chúng Ít-ra-en hãy reo hò mừng vui vì Thiên Chúa đang ngự giữa họ là Đấng cứu tinh quyền năng và yêu thương; Người sẽ thay đổi hiện tại và tương lai khiến cuộc sống của họ tràn đầy niềm vui.
Trong đoạn Sách Xô-phô-ni-a 3,14-18 trên, chúng ta khám phá ra gương mặt và  tấm lòng đầy yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa đối với nhà Ít-ra-en và thành thánh Giê-ru-sa-lem. Người sẽ biến đổi mọi hoàn cảnh để niềm vui thay thế cho nỗi sầu khổ, bình an thế chỗ cho lo âu, sợ sệt trong tâm hồn và cuộc sống của người tin theo Chúa.  

3.1.2 Bài đọc 2 (Pl 4,4-7) là những lời khuyên nhủ thân thương của Thánh Phao-lô Tông đồ dành cho các tín hữu Phi-líp-phê. Thánh Phao-lô thúc giục họ hãy sống an vui, hiền hòa, quảng đại, tin tưởng và phó thác vì Thiên Chúa đã gần, khi Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, xuống thế làm người và chịu khổ hình vì mọi người.   
Qua đoạn thư Phi-líp-phê 4, 4-7 trên, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng thánh thiện, tinh tuyền, yêu thương, chăm lo cho con cái và nghe lời cầu xin của chúng ta; Người muốn chúng ta sống an bình, hoan lạc và tin tưởng phó thác. Chúng ta cũng nhận ra Chúa Giê-su là Đấng đang chờ đợi để gặp chúng ta.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 3,10-18) là tường thuật về những lời trao đổi và chỉ dẫn của  Gio-an Tiền Hô với dân chúng. Ông thúc giục họ thay đổi cách sống để đón nhận Chúa Cứu Thế. Nhiều người xin ông chỉ bảo phải làm gì cụ thể để được Chúa thương. Ông Gio-an Bao-ti-xi-ta ân cần chỉ bảo từng người, từng giới và giới thiệu cho mọi người biết về Chúa Giê-su: Người cao trọng hơn Gio-an bội phận, Người sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa; Người sẽ thanh lọc kẻ xấu người tốt.
Qua đoạn Phúc Âm Lu-ca 3, 10-18 trên, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng muốn cứu độ tất cả mọi người; Chúa Giê-su là Đấng cao trọng vô cùng và là Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa; Người cũng là Đấng sẽ thanh lọc tức phân xử kẻ xấu người tốt khi Người đến trong thế gian này.
3.2 Sứ điệp Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)    
Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: Chúa Cứu Thế là Đấng cao trọng vô cùng; Người sẽ thanh lọc (phân xử) kể xấu người tốt; Người sẽ canh tân đổi mới bằng phép rửa trong Thánh Thần và lửa cho mọi người nên tinh tuyền.  

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI
4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng trung tín trong mọi lời hứa với tổ tiên loài người là sẽ ban Đấng Công Chính cho dân Người. Sống với Thiên Chúa là Ngôi Lời Nhập Thể và đồng hành với chúng ta chỉ đường dẫn lối cho chúng ta qua gương lành và lời giảng dậy của Người.     

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa      
Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta cần làm 3 việc sau:
* Một là chúng ta hãy tự hỏi mình như những người Do Thái xưa đã hỏi ông Gio-an Tiền Hô: “Chúng tôi phải làm gì đây?”  
* Hai là chúng ta xin Chúa Thánh Thần soi sáng, mở lòng, mở trí, mở mắt tâm linh cho chúng ta nhìn thấu suốt con người của mình mà thấy được những “ngóc ngách” nào trong tâm hồn và đời sống của chúng ta cần được Chúa Giê-su Ki-tô rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Trong tâm hồn của chúng ta, có thể có những “ngóc ngách” cần được thanh tẩy, như lòng kiêu căng, cứng tin, ganh tỵ, hận thù, thờ thần nào khác không phải là Thiên Chúa. Trong đời sống của chúng ta, có thể có những “ngóc ngách” cần được thanh tẩy, như đam mê sắc dục, rượu chè, cờ bạc, tiền tài, danh vọng, chức quyền hay lối sống giả hình, nhỏ nhen, ích kỷ, thờ ơ trước nỗi khổ của người chung quanh hoặc hẹp hòi trong chia sẻ (tài năng, tấm lòng, thời gian, tiền của) với người hay cộng đồng cần đến sự giúp đỡ và đóng góp của chúng ta.
* Ba là chúng ta tha thiết nài xin Chúa Giê-su Ki-tô dùng Máu Châu Báu, Thánh Thần và lửa để rửa sạch những “ngóc ngách” tối tăm, bụi bậm ấy trong tâm hồn và đời sống của chúng ta.

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ LOÀI NGƯỜI
5.1 «Chúng tôi phải làm gì đây?»  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các dân các nước trên thế giới hôm nay để mọi người biết tự hỏi mình “Chúng tôi phài làm gì đây?”  trước khi bắt tay vào công việc của  mình.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Chúng tôi phải làm gì đây?» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đi-tô XVI và các Giám Mục Việt Nam, để các ngài lãnh đạo Dân Chúa một cách khôn ngoan và dũng cảm trong hoàn cảnh hiện nay của thế giới và của dân tộc Việt Nam.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Chúng tôi phải làm gì đây?» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa ở Việt Nam, nhất là cho những người có trọng trách giáo dục, đào tạo nhân bản và đức tin cho giới trẻ, để họ biết phải làm những gì trong Năm Đức Tin này.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Chúng tôi phải làm gì đây?» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho những người được giao trọng trách lãnh đạo và hoạch định chính sách cho quốc gia dân tộc, để họ làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà đem lại lợi ích thiết thực cho quê hương đồng bào.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.                                                                                                                    
Trang Nhà | Liên Giáo Sĩ | Thông Tin | Phụng Vụ | Mục Vụ | Tác Phẩm | Suy Niệm | Đời Sống

Copyright ©2010. All rights reserved